Badania skuteczności reklamy na telebimach

Niniejszy tekst jest zbiorem badań oraz fragmentów eksperymentu dotyczących zależności między reklamą na nośnikach cyfrowych OOH a reakcją odbiorców. Badania są wynikiem różnych metodologii badawczych stosowanych przez niezależne instytucje.

I. 9 na 10 osób zwróciło uwagę na reklamę świetlną emitowaną na ekranach LED, z czego aż 87% badanych potrafiło odtworzyć zapamiętany obraz. Dla porównania, obraz statyczny (np. billboard) zapamiętało tylko 34% badanych.

Źródło : Massachusetts Institute of Technology

II. Według raportu Indiana University, reklama na LED-owych nośnikach cyfrowych pozwala na uzyskanie ponad 20% wzrostu sprzedaży produktu. Badanie przeprowadzono w celu określenia skuteczności tej technologii w witrynach sklepowych. W tym celu wytypowano 4 sklepy tej samej marki, usytuowane w podobnych warunkach (dzielnica, profil klienta) oraz o podobnym miesięcznym przychodzie. W dwóch z nich umieszczono plakaty zajmujące dużą część witryny sklepowej. W pozostałych zamontowano po dwa ekrany LED. Na odbiornikach tych wyświetlano prezentację, składającą się zarówno z filmu, jak i kilku zdjęć. Wyniki były następujące:

  • przez pierwsze 7 tygodni sprzedaż w sklepach z wykorzystaniem ekranów LED wzrosła o 30% w stosunku do sklepów z posterami
  • uśredniono wyniki (odejmując możliwe inne czynniki wzrostu, takie jak wahania sezonowe, trendy modowe itp.) i ustalono, że wdrożenie technologii LED podniosło sprzedaż o 23%
  • po odjęciu kosztu instalacji nośników LED, uzyskano 10% wzrostu zysku netto

Źródło: Indiana University

III. Badanie przeprowadzone przez Nielsen Media Research w amerykańskiej sieci Albertson & Pathmark, opisane przez magazyn „Ad-Week”, wykazało:

  • bezpośredni wpływ na dokonanie zakupu produktu promowanego na nośnikach LED u 68% klientów
  • zmianę (pod wpływem reklamy) pierwotnej decyzji zakupowej, związanej z wyborem określonej marki u 44% klientów
  • postrzeganie nośników na poziomie 40% (klienci, którzy zobaczyli reklamę na ekranie, przeczytali informację lub uważnie obejrzeli przekaz)

Źródło: Nielsen Media Research

Galeria